مشتریان ما

 

 شرکت ژینا طب در مدت فعالیت خود در زمینه واردات، تأمین و فروش انواع تجهیزات و لوازم پزشکی به ویژه در بخش های درمان ناباروری و ژنتیک؛ افتخار این را داشته است که نسبت به تأمین کالاها و تجهیزات مصرفی و سرمایه ای بخش زیادی از فعالان در این عرصه اقدام نماید و این بزرگان در زمره مشتریان ما قرار بگیرند.

بی شک موفقیت ما در این امر حاصل تلاش تیم بازرگانی داخلی و خارجی ما در تأمین و واردات کالاهای با کیفیت و شناخته شده داخلی و خارجی و نیز کوشش تیم بازاریابی و فروش ما که با بررسی بازار و تحلیل نیازهای مشتریان بهترین ها را به ایشان پیشنهاد می کنند می باشد.

امیدواریم ضمن حفظ رضایت مشتریان کنونی و تداوم همکاری روزافزون با ایشان، بتوانیم با توسعه فعالیت های خود و پوشش دادن نیازها و خواسته های گستره بیشتری از مشتریان، افتخار همکاری با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این عرصه را کسب نماییم.

 

شما می توانید در اینجا با برخی از مشتریان ما آشنا شوید:

 

 

مرکز درمان ناباروری ژیوار - بیمارستان عرفان - تهران                                                                                                                            http://www.givarivf.com/fa

 موسسه فناوری نوین پزشکی مهر - رشت                                                                                                                                    http://www.mehrinstitute.org

 

 

 مرکز درمان ناباروری ابن سینا -  تهران                                                                                                                                                     https://www.avic.ir/fa

 

 

بیمارستان تخصصی محب یاس - تهران                                                                                                                                  http://yashospital.moheb.com

 

 

بیمارستان مادر - یزد                                                                                                                                                          http://www.madarhospital.com

 

 

دانشگاه علوم پزشکی - ساری                                                                                                                                 http://www.mazums.ac.ir                    

 

 

دپارتمان پیوند سلول های بنیادی - بیمارستان شریعتی - تهران                                                                                                            http://shariati.tums.ac.ir

 

 

دانشگاه علوم پزشکی - قزوین                                                                                                                                                          http://www.qums.ac.ir

 

 

پژوهشگاه ابن سینا - تهران                                                                                                                                                                         http://www.ari.ir

 

 

 آزمایشگاه اوستا - تهران                                                                                                                                                                 http://www.avestalab.ir

 

 

بیمارستان مرتاض - یزد                                                                                                                                                          http://www.mortazhospital.ir

 

 

دانشگاه علوم پزشکی - بیرجند                                                                                                                                                         http://www.bums.ac.ir

 

 

دانشکده علوم پزشکی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران                                                                                                                      http://www.sbmu.ac.ir

 

 

دانشکده پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایران - تهران                                                                                                                  http://en.fam.iums.ac.ir

 

 

مرکز درمان ناباروری جهاد دانشگاهی - اراک                                                                                                                                           http://jdmarkazi.ac.ir

 

 

جهاد دانشگاهی - اردبیل                                                                                                                                                                             http://jdard.ac.ir

 

 

دانشکده پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی - تهران                                                                                                                     http://paramed.tums.ac.ir

 

 

بیمارستان عرفان - تهران                                                                                                                                                                     http://erfanhospital.ir

 

 

مطب خانم دکتر صفارزاده - تهران                                                                                                                                              http://azitasaffarzadeh.com

 

 

پارک فناوری پردیس - تهران                                                                                                                                                                   http://en.techpark.ir

 

 

بیمارستان لبافی نژاد - تهران                                                                                                                                                       http://www.labbafinejad.ir